KONTAKT

Ważne numery telefonów

Pracownia Endoskopii i Gastroskopii

tel. 58 777-67-49Gabinet USG


tel. 58 777-67-08

Sterylizacja


tel. 58 777-67-22

Apteka Szpitalna


tel. 58 777-67-45

Szkoła Rodzenia


tel. 58 777-66-43

TK i Rezonans Magnetyczny - EUROMEDIC


tel. 22 441-11-11

Stacja Dializ DIAVERUM

tel. 58 532-13-74

Poradnia RTG


tel. 58 777-66-80


Oddział Chorób Wewnętrznych


Izba Przyjęć

tel. 58 777-66-14

Gabinet Lekarski (izba przyjęć) tel. 58 777-66-90
Gabinet Lekarski (oddział) tel. 58 777-66-95, 058 777-66-96
Gabinet Lekarski Parter tel. 58 777-66-91
Sala Intensywnego Nadzoru tel. 58 777-66-99
Dyżurka Pielęgniarska Piętro tel. 58 777-66-93
Dyżurka Pielęgniarska Parter tel. 58 777-66-94
Sekretariat tel. 58 777-66-98


Oddział Chirurgii


Gabinet lekarski izba przyjęć

tel. 58 777-66-18

Gabinet chirurgów tel. 58 777-66-69
Dyżurka pielęgniarek tel. 58 777-66-26
Chirurgia pooperacyjna tel. 58 777-67-46


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Intensywnej Terapii tel. 58 777-67-30
Oddział Anestezjologii tel. 58 777-67-51 wew. 23
Gabinet lekarski tel. 58 777-67-33


Oddział Pediatryczny


Gabinet Lekarski tel. 58 777-66-41
Gabinet Lekarza Dyżurnego tel. 58 777-66-54
Dyżurka Pielęgniarek I tel. 58 777-67-44
Izba Przyjęć tel. 58 777-67-40
Ordynator tel. 58 777-65-55
Sekretariat tel. 58 777-66-52
e-mail dzieciecy@szpitaletczewskiesa.pl


Oddział Ginekologiczno-Położniczy


Gabinet Ordynatora/Położnictwo tel. 58 777-66-53
Gabinet Lekarski (Ginekologia) tel. 58 777-67-48
Gabinet Lekarski (Położnictwo) tel. 58 777-66-12
Dyżurka Położnych (Ginekologia) tel. 58 777-67-52
Dyżurka Położnych (Położnictwo) tel. 58 777-66-43


Oddział Neonatologiczny


Dyżurka Pielęgniarek tel. 58 777-67-35
Gabinet Lekarski tel. 58 777-66-11


Ratownictwo Medyczne


Numer alarmowy dla telefonów komórkowych 112
Numer alarmowy dla telefonów stacjonarnych 999


Oddział Rehabilitacyjny


Sekretariat tel./fax 58 531-30-72 rehabilitacja@szpitaletczewskiesa.pl
Sekretariat tel. 58 531-33-19 wew. 201

Rejestracja tel. 58 531-33-19 wew. 202

Koordynator rehabilitacji
tel. 58 531-33-19 wew. 203

Gabinet ordynatora
tel. 58 531-33-19 wew. 206

Gabinet lekarski parter
tel. 58 531-33-19 wew. 207

Dyżurka pielęgniarek 1 piętro
tel. 58 531-33-19 wew. 205

Dyżurka pielęgniarek 2 piętro
tel. 58 531-33-19 wew. 204

Ośrodek wczesnej interwencji
tel. 58 531-37-02

Neurologopeda dziecięcy/dorośli Marta Golicka
tel. 531-33-19

Neurologopeda Paulina Malinowska
tel. 531-33-19

Neurologopeda Angelika Wittbrodt
tel. 531-33-19


HospicjumSekretariat tel. 58 777-67-00 wew. 23

Gabinet lekarski
tel. 58 777-67-00 wew. 22

ZOL
tel. 58 777-66-92 wew. 23

Hospicjum tel. 58 777-67-00 wew. 21

Hospicjum domowe
tel. 58 777-67-00 wew. 24

Hospicjum domowe - pielęgniarka
tel. kom. 880 321 897

Piel. opieka długoterminowa domowa
tel. 58 777-67-00 wew. 25


ZOL GniewSekretariat tel. 58 535-23-14
zolgniew@szpitaletczewskiesa.pl


Administracja Szpitali Tczewskich S.A.


Pn-Pt w godz 7:25 - 15:00
Sekretariat

tel. 58 777-66-73, 777-66-35 fax 531-38-30 sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl


Dział Zasobów Ludzkich

KIEROWNIK: Teresa Roszkowska  tel. 58 777-66-67 roszkowska.teresa@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja kadr tel. 58 777-67-10 kadry@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja płac tel. 58 777-66-79 place@szpitaletczewskiesa.pl


Dział Księgowości


GŁÓWNY KSIĘGOWY: Teresa Piotrowska  tel. 58 777-66-21 teresa.piotrowska@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja księgowości  tel. 58 777-66-71,
tel. 58 777-66-72
ksiegowosc@szpitaletczewskiesa.pl
Kasa tel. 58 777-66-60 
    


Dział Kontraktowania i Rozliczeń

KIEROWNIK: Krystyna Muntowska

Sekcja kontraktowania umów tel. 58 777-66-63 dkir@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja rozliczania umów tel. 58 777-66-63 dkir@szpitaletczewskiesa.pl
Statystyka tel. 58 777-67-20 statystyka@szpitaletczewskiesa.pl  


Dział Informatyki


KIEROWNIK: Piotr Kołodziejczak tel. 58 777-65-49 kierownik.inf@szpitaletczewskiesa.pl


Dział Techniczny


KIEROWNIK: Mirosław Życki tel. 58 777-65-46 miroslaw.zycki@szpitaletczewskiesa.pl


Dział Zamówień Publicznych i Jakości

PEŁNOMOCNIK DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I JAKOŚCI
Robert Dombrowskitel. 58 777-66-73 dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl
P.O. INSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH
Joanna Kurowskatel. 58 777-66-74 kurowska.joanna@szpitaletczewskiesa.pl
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Michał Kordylastel. 58 777-67-53 ochronainformacji@szpitaletczewskiesa.pl
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
Danuta Kowalskatel. 58 777-66-73 kowalska.danuta@szpitaletczewskiesa.pl
MAGAZYN MEDYCZNY
Jarosław Einbacher tel. 58 777-66-51 magazyn@szpitaletczewskiesa.pl
SPALARNIA ODPADÓW MEDYCZNYCH


tel. 58 777-66-49, 777-67-11
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Adrianna Głuchowskatel. 696 011 969

iod@szpitaletczewskiesa.pl

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ
Kazimierz Górnytel. 58 777-67-53
STANOWISKO DS. BHP
Martyna Döringtel. 58 777-66-23 bhp@szpitaletczewskiesa.pl
STANOWISKO PIELĘGNIARKI DS. EPIDEMIOLOGII
Bożena Jacuńskatel. 58 777-66-58 jacunska.bozena@szpitaletczewskiesa.pl
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PODSTAWOWĄ  I SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ
Bożena Bujarskatel. 58 777-53-30 bujarska.bozena@szpitaletczewskiesa.pl
PRACOWNIK SOCJALNY
Anna Mielewczyktel. 58 777-67-08 mielewczyk.anna@szpitaletczewskiesa.pl
ZAOPATRZENIE Mirosław Wołoszyk
 tel./fax 58 777-66-45 zaopatrzenie@szpitaletczewskiesa.pl

Przełożona Pielęgniarek i Położnych 
Beata Borkowska

 


tel. 58 777 66 82 borkowska.beata@szpitaletczewskiesa.plSZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU